WHR

Bardzo ważne z punktu widzenia zdrowotnego,
jest nie tylko ilość tkanki tłuszczowej w organizmie człowieka, lecz jej rozmieszczenie.

Jeżeli dwie osoby ważą tyle samo i mają jednakową zawartość tkanki tłuszczowej, to nie znaczy, że w tym samym stopniu narażone są na występowanie negatywnych skutków nadmiernej masy ciała. Według wielu badaczy otyłość brzuszna (typu jabłko) stanowi większe zagrożenie dla zdrowia człowieka,
w porównaniu do otyłości pośladkowo – udowej
(typu gruszka).

Co to jest WHR?
Co to jest WHR?

Jak obliczyć rozmieszczenie tkanki tłuszczowej?

Do tego celu wykorzystuje się wskaźnik WHR
(Waist/Hip Ratio).

WHR = obwód talii / obwód bioder.

Na podstawie otrzymanych wyników możemy wyróżnić dwie postacie otyłości:

→ otyłość brzuszną (typu jabłko),

otyłość brzuszna (typu jabłko)

→ otyłość pośladkowo – udową (typu gruszka).

otyłość pośladkowo – udowa (typu gruszka)

Interpretacja wyników

WHR > 1,0 u mężczyzn i WHR > 0,8 u kobiet świadczy o otyłości brzusznej. WHR < 1,0 u mężczyzn
i WHR < 0,8 u kobiet świadczy natomiast o otyłości pośladkowo-udowej.

Stosuje się także inne kryteria (zwłaszcza w wielu pracach klinicznych), gdzie za graniczne wartości WHR (przyjęto > 0,9 dla mężczyzn i > 0,85 dla kobiet).

Jak dokonać pomiaru obwodu talii i bioder?

Pomiar obwodu talii dokonuje się między dolnym brzegiem łuku żebrowego i górnym grzebieniem kości biodrowej w linii pachowej.

Jeżeli u badanej osoby nie ma wcięcia w talii to pomiar wykonuje się w miejscu najszerszego obwodu brzucha lub obwodu mierzonego na wysokości trzech centymetrów powyżej pępka.

Z kolei obwód bioder na wysokości (w najszerszym miejscu) krętarzy większych kości udowych. Według innej definicji obwód bioder mierzy się w najszerszym miejscu między wyrostkiem mieczykowatym mostka,
a grzebieniem kości biodrowej. Na podstawie jeszcze innej definicji: na wysokości najszerszego wymiaru pośladków lub na wysokości kolców biodrowych przednich górnych.

BMI

Najprostszym wskaźnikiem do zdiagnozowania nadwagi lub otyłości jest BMI (Body Mass Index).

Jednak należy pamiętać, że nie jest on doskonały, ponieważ nie uwzględnia beztłuszczowej masy ciała (kości, mięśni). W celu dokładniejszych pomiarów stosuje się metody umożliwiające ocenę zawartości tkanki tłuszczowej.

Jak obliczyć – wzór:

Wskaźnik masy ciała [kg/m2] = masa ciała [kg] / wysokość ciała2 [m2].

Zakresy wartości BMI według WHO (World Health Organization)

Przedziały Interpretacja wyników
< 18,5 niedowaga
18,5 – 24,9 prawidłowa masa ciała
25,0 – 29,9  nadwaga
> 30,0  otyłość
30,0 – 34,9 otyłość I stopnia
35,0 – 39,9  otyłość II stopnia
> 40,0  otyłość III stopnia

Czytaj dalej BMI

Typy, fenotypy i rodzaje otyłości

Klasyfikacja otyłości jest bardzo szeroka.Tak liczne podziały wynikają z różnych kryteriów jej wyznaczania. Jednym z nich jest przyczyna powstania otyłości. Na podstawie tego wyznacznika wyodrębnia się:

» otyłość pierwotną (prostą),
» oraz wtórną (objawową).

Pierwszy typ otyłości wynika z nieprawidłowych nawyków żywieniowych, a głównie z dodatniego bilansu energetycznego oraz zbyt małej aktywności fizycznej.

Otyłość wtórna uwarunkowana jest różnymi czynnikami o podłożu genetycznym, może być konsekwencją leczenia farmakologicznego, zaburzeń w gospodarce hormonalnej, a także chorób o podłożu organicznym.

Ze względu na rozmieszczenie tkanki tłuszczowej w organizmie wyróżnia się dwa typy otyłości:

brzuszną
(wisceralną, centralną, trzewną, typu jabłko);

otylosc brzuszna wisceralna typu jablko
otyłość brzuszna typu jabłko

Czytaj dalej Typy, fenotypy i rodzaje otyłości

Dietetyka Bydgoszcz

Dietetyka Bydgoszcz – Uczelnie:

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 13 – 15, Studia licencjackie (I stopień) i magisterskie (II stopień),

Bydgoska Szkoła Wyższa ul. Unii Lubelskiej 4C, Studia I oraz II stopnia, studia podyplomowe,

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy ul. Garbary 2, Studia I stopnia.

Studia podyplomowe z zakresu dietetyki:

Czytaj dalej Dietetyka Bydgoszcz

Co to jest otyłość?

Otyłość jest to choroba przewlekła, stanowiąca poważny problem zdrowotny, ekonomiczny i społeczny. Określana jest epidemią XXI wieku. Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) to „patologiczne nagromadzenie tkanki tłuszczowej w organizmie, które przekracza zarówno jego fizjologiczne potrzeby, jak i możliwości adaptacyjne. To patologiczne nagromadzenie tkanki tłuszczowej może prowadzić również do niekorzystnych skutków dla zdrowia”.

W celu zdiagnozowania otyłości oblicza się procentową zawartość tłuszczu w organizmie człowieka. Graniczne wartości, powyżej których stwierdza się otyłość, wynoszą odpowiednio: dla mężczyzn 20% – 25% całkowitej masy ciała, natomiast dla kobiet 25% – 30% całkowitej masy ciała. (przedziały mogą się różnić: w zależności od wieku i stopnia aktywności fizycznej).
Czytaj dalej Co to jest otyłość?