biologiczne, wewnatrzustrojowe czynniki wystepowania otylosci

Biologiczne, wewnątrzustrojowe czynniki występowania otyłości

Do biologicznych czynników występowania otyłości zalicza się:

  • zaburzenia gospodarki hormonalnej,
  • wrodzone wady organiczne,
  • czynniki o podłożu genetycznym – wpływające na mechanizmy kontroli głodu i sytości.

Z zaburzeń klinicznych wymienia się:

⇒ tętniaki,
⇒ nowotwory,
⇒ wady rozwojowe,
⇒ neuroinfekcje,
⇒ organiczne choroby podwzgórza (w tym uszkodzenia będące wynikiem procesu nowotworowego lub zapalnego),
⇒ a także nieprawidłowe funkcjonowanie układu hormonalnego (np. zespół wielotorbielowatych jajników, rzekoma niedoczynność przytarczyc, zespół Cushinga, niedobór hormonu wzrostu).

Do otyłości i nadwagi mogą przyczyniać się również zespoły uwarunkowane genetycznie:

dna i uwarunkowania genetyczne

(np. Klinefeltera, Laurence’a Moona Biedla, Turnera, Pradera Willego) oraz niektóre środki farmakologiczne (beta – adrenolityczne, pochodne fenotiazyny, przeciwpadaczkowe, przeciwdepresyjne) powodujące zaburzenia metabolizmu.

Do czynników wewnątrzustrojowych powodujących pobudzenie bądź zahamowanie gromadzenia tkanki tłuszczowej w organizmie należą:

  • tkanka tłuszczowa,
  • mięśnie szkieletowe,
  • oraz układ dokrewny, nerwowy i pokarmowy.

Tkanka tłuszczowa nie jest, tak jak dawniej uważano tylko magazynem energii. Jest ona również organem wydzielania wewnętrznego. Wpływ na metabolizm odgrywają komórki tłuszczowe poprzez produkowanie i uwalnianie adipocytokin, czyli substancji o działaniu dokrewnym. Za pośrednictwem adipocytokin tkanka tłuszczowa bierze udział w zwrotnej regulacji łaknienia, insulinooporności i wydatkowaniu energii.

Do adipocytokin należą m.in.:

⇒ adypsyna albo czynnik D,
⇒ czynnik martwicy nowotworów α,
⇒ properdyna,
⇒ adiponektyna,
⇒ oraz leptyna.

Synteza większości adipocytokin nie zachodzi wyłącznie w tkance tłuszczowej (adipocytach). Wszystkie oprócz adiponektyny, leptyny i adypsyny mogą być wytwarzane w różnych tkankach organizmu człowieka.