co to jest i jak obliczyc bmi, wzor i normy oraz interpretacja wynikow

BMI

Najprostszym wskaźnikiem do zdiagnozowania nadwagi lub otyłości jest BMI (Body Mass Index).

Jednak należy pamiętać, że nie jest on doskonały, ponieważ nie uwzględnia beztłuszczowej masy ciała (kości, mięśni). W celu dokładniejszych pomiarów stosuje się metody umożliwiające ocenę zawartości tkanki tłuszczowej.

Jak obliczyć – wzór:

Wskaźnik masy ciała [kg/m2] = masa ciała [kg] / wysokość ciała2 [m2].

Zakresy wartości BMI według WHO (World Health Organization)

Przedziały Interpretacja wyników
< 18,5 niedowaga
18,5 – 24,9 prawidłowa masa ciała
25,0 – 29,9  nadwaga
> 30,0  otyłość
30,0 – 34,9 otyłość I stopnia
35,0 – 39,9  otyłość II stopnia
> 40,0  otyłość III stopnia

Wskaźnik masy ciała jak wspomniano wcześniej nie jest doskonały, albowiem nie uwzględnia płci, wieku, rozmieszczenia tkanki tłuszczowej oraz składu ciała. Osoby aktywne fizycznie, a zwłaszcza te wykonujące ćwiczenia oporowe, mają większą masę mięśniową i jednocześnie wyższe BMI. Przykładem może być Arnold Schwarzenegger, którego wskaźnik masy ciała w szczytowej formie wynosił 37, a zawartość tkanki tłuszczowej była na poziomie kilku procent. Gdyby wziąć pod uwagę Body Mass Index, to u naszego bohatera zdiagnozowano by otyłość II stopnia.

Dla ludności państw europejskich optymalną wartość wskaźnika BMI ustalono na 21-22 kg/m2 (Raport Eurodiet), z kolei zgodnie z raportem European Heart Network na 23 kg/m2. Body Mass Index wykazuje dużą korelację z ilością tłuszczu w ustroju człowieka, natomiast mniejszą korelacje w stosunku do innych wskaźników, względem wysokości ciała. Klasyfikacja wartości BMI dotyczy dorosłych kobiet i mężczyzn (najczęściej wiek > 18 lat). Wskaźnik masy ciała zwiększa się do 60-65 roku życia, a w latach następnych maleje.

Ocena masy ciała u dzieci – siatki centylowe.

siatki centylowe, body mass index u dzieci i ocena masy ciala
siatki centylowe – BMI u dzieci

W wieku rozwojowym wskaźnik Body Mass Index zmienia się w miarę wzrostu masy ciała i zwiększania wysokości, dlatego wprowadzono siatki centylowe odnoszące się do wskaźnika BMI. Dopasowane są one do płci i wieku dziecka, umożliwiają dokładniejsze wykrycie jednostek z zaburzeniami odżywiania. Występowanie niedoboru masy ciała stwierdza się gdy wartości BMI są poniżej 5. centyla, nadwagi: 85-95. centylem, a otyłości powyżej 95. centyla.