Archiwum kategorii: dietetyk i odchudzanie w Bydgoszczy

Chirurgiczne leczenie otyłości

Chirurgiczne leczenie otyłości przeprowadza się u osób z otyłością III stopnia (nazywaną również otyłością olbrzymią – patologiczną), kiedy ich BMI wynosi powyżej 40 kg/m2. Operacje bariatryczne zalecane są także osobą z otyłością II stopnia (BMI = 35,0 – 39,9), u których stwierdzono występowanie chorób/schorzeń powstałych na skutek otyłości. Pacjentów kwalifikuje się do operacji na podstawie opinii wielospecjalistycznego zespołu ekspertów: chirurga, dietetyka, psychologa, psychiatry, internisty, a same operacje w dużym skrócie dzielą się na: inwazyjne i mniej inwazyjne.
Operacje bariatryczne mają przede wszystkim za zadanie ratować życie człowieka i mogą być wykonywane dopiero, jeżeli zmiany w stylu życia, ograniczenia dietetyczne, wprowadzenie ćwiczeń fizycznych nie przyniosło pożądanych rezultatów, w postaci utraty kilogramów. To nie może być droga na skróty (nie chcę mi się zmienić nawyków żywieniowych, to poddam się chirurgicznemu leczeniu), lecz nierzadko ostatnia deska ratunku.

operacje bariatryczne i ich rodzaje
operacje bariatryczne

Czytaj dalej Chirurgiczne leczenie otyłości

Metody analizy składu ciała

Analizę składu ciała możemy przeprowadzić za pomocą różnych metod. Różnią się one między sobą m.in. dokładnością i sposobem pomiaru, ceną badania, użytym sprzętem. Każda metoda w celu uzyskania powtarzalnych, wiarygodnych wyników wymaga standaryzacji warunków pomiaru. Badania należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu pomiarowego oraz aktualnym stanem wiedzy na temat konkretnej metody.

Wszystkie metody badania składu ciała moją swoje wady i zalety. Jedne są bardziej dokładne, z kolei drugie mniej. Badając zawartość tkanki tłuszczowej lub innego składnika ciała za pomocą kilku metod, mogłoby się okazać, że otrzymane wyniki w niewielkim lub większym stopniu różnią się od siebie. Jest to spowodowane brakiem korelacji między poszczególnymi metodami. Wykonując badania tym samym sprzętem pomiarowych, z zachowaniem identycznych warunków analizy, zmniejszamy ryzyko wystąpienia błędów pomiaru. W związku z powyższym, warto wybrać jedną z metod i posługiwać się nią od samego początku do samego końca, w czasie trwania kuracji odchudzającej bądź innego planu dietetycznego.

Badanie składu ciała (BC, body composition) można wykonać za pomocą poniższych metod:

1. Analiza impedancji bioelektrycznej (BIA bioelectrical impedance analysis).
2. Metoda DEXA (Dual Energy X-ray Absorptiometry).
3. Tomografia komputerowa (CT, computed tomography).
4. Rezonans magnetyczny (MR, magnetic resonance).
5. Metoda hydrometryczna.
6. Badania antropometryczne (pomiar fałdu skórnego).
Czytaj dalej Metody analizy składu ciała