chirurgiczne leczenie otylosci, operacje bariatryczne

Chirurgiczne leczenie otyłości

Chirurgiczne leczenie otyłości przeprowadza się u osób z otyłością III stopnia (nazywaną również otyłością olbrzymią – patologiczną), kiedy ich BMI wynosi powyżej 40 kg/m2. Operacje bariatryczne zalecane są także osobą z otyłością II stopnia (BMI = 35,0 – 39,9), u których stwierdzono występowanie chorób/schorzeń powstałych na skutek otyłości. Pacjentów kwalifikuje się do operacji na podstawie opinii wielospecjalistycznego zespołu ekspertów: chirurga, dietetyka, psychologa, psychiatry, internisty, a same operacje w dużym skrócie dzielą się na: inwazyjne i mniej inwazyjne.
Operacje bariatryczne mają przede wszystkim za zadanie ratować życie człowieka i mogą być wykonywane dopiero, jeżeli zmiany w stylu życia, ograniczenia dietetyczne, wprowadzenie ćwiczeń fizycznych nie przyniosło pożądanych rezultatów, w postaci utraty kilogramów. To nie może być droga na skróty (nie chcę mi się zmienić nawyków żywieniowych, to poddam się chirurgicznemu leczeniu), lecz nierzadko ostatnia deska ratunku.

operacje bariatryczne i ich rodzaje
operacje bariatryczne

Rodzaje operacji bariatrycznych:

⇒ restrykcyjne (ograniczające spożywanie pokarmów):
– opasanie żołądka (AGB, adjustable gastric banding),
– pionowa opaskowa plastyka żołądka (VSG – vertical sleeve gastrectomy; VBG – vertical banded gastroplasty).

⇒ operację powodujące zmniejszone wchłanianie:
– wyłączenie żółciowo – trzustkowe (BPD-DS,biliopancreatic diversion with a duodenal switch),
– wyłączenie żołądkowe (RYGB, Roux-en-Y gastric bypass).
i wiele innych.

Zalety chirurgicznego leczenia otyłości

→ zmniejszenie masy ciała,
→ zmniejszenie insulinooporności, stężeń lipidów, glikemii, ciśnienia tętniczego,
→ wyeliminowanie/zredukowanie patologicznych następstw nadmiernej masy ciała (np. choroba wieńcowa serca, cukrzyca, nowotwory),

→ poprawa jakości życia,
→ i wiele innych.

Wady chirurgii otyłości

→ zaburzenia wchłaniania (witamin rozpuszczalnych w tłuszczach: A, D, E, K; witaminy B12 i kwasu foliowego, mikro i makroelementów m. in. wapń, cynk, żelazo),
→ i wiele innych.

Chirurgiczne leczenie otyłości w Bydgoszczy

leczenie otylosci w bydgoskich placowkach i szpitalach
leczenie otyłości w bydgoskich placówkach

Oddział Chirurgiczny – Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy, ul. ks. R. Markwarta 4 – 6, 85-015 Bydgoszcz.
Krótka charakterystyka:
Zabieg wykonywany jest laparoskopowo. W czasie operacji chirurdzy zakładają na żołądek regulowaną opaskę.

Ośrodek Chirurgicznego Leczenia Otyłości i Chirurgii Metabolicznej – 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ ul. Powstańców Warszawy 5 85-681 Bydgoszcz.

Klinika Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej – Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz.

Centrum Leczenia Otyłości i Zaburzeń Metabolicznych Centrum Medyczne Gizińscy ul. Leśna 9, 85-676 Bydgoszcz.

Operacje bariatryczne w Toruniu

⇒ Oddział Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej – Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera ul. Św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń.