Dietetyk

Trochę na temat pracy dietetyka:

– czym się zajmuje,
– zadania zawodowe,
– perspektywy pracy w zawodzie dietetyk.

dietetyk, zadania zawodowe i praca
dietetyk – zadania zawodowe i praca

Czym zajmuje się dietetyk?

Dietetyk jest to osoba specjalizująca się w żywieniu człowieka. Układa plany dietetyczne zarówno dla pojedynczej osoby, jak i różnych grup populacyjnych. Dietetyk promuje zdrowy styl życia. Porady dietetyczne udziela ludziom zdrowym oraz chorym. Zapewnia pomoc w ułożeniu jadłospisu i jego koordynowaniu w czasie leczenia. Jego rady i zalecenia powinny uwzględniać tryb życia, płeć, wiek i stan zdrowia pacjenta. Dietetyk uwzględnia wpływ żywności na funkcjonowanie organizmu. Zna wartość odżywczą produktów spożywczych, orientuje się w technologii produkcji potraw oraz zdaje sobie sprawę z utraty składników odżywczych zachodzących w trakcie przygotowania żywności i jej przechowywania.

Zadania zawodowe dietetyka:

 • układa diety w przypadku chorób powstałych na tle nieodpowiedniego żywienia,
 • potrafi stosować produkty lecznicze w celu poprawy zdrowia,
 • planuje i przygotowuje potrawy zgodnie z aktualnymi zasadami żywienia,
 • układa plany żywieniowe zgodnie z obowiązującą klasyfikacją diet,
 • stosuje zasady systemu HACCP (System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli) w trakcie przygotowywania potraw,
 • nadzoruje i kontroluje etapy produkcji posiłków,
 • kontroluje warunki przechowywania żywności oraz jakość produktów spożywczych,
 • udziela porad/konsultacji dietetycznych,
 • prowadzi poradnie/gabinety dietetyczne oraz inne formy działalności świadczące usługi dietetyczne,
 • uczestniczy w szkoleniach, warsztatach, wykładach prowadząc edukacje żywieniową,
 • gromadzi dokumentacje żywieniową pacjentów,
 • ocenia i koryguje sposób żywienia,
 • ustala zapotrzebowanie na składniki odżywcze (witaminy, składniki mineralne, białka, tłuszcze, węglowodany),
 • rozpoznaje niedobory składników odżywczych oraz formy niedożywienia, jednocześnie zapobiega ich występowaniu, a w razie konieczności prowadzi proces leczenia (często współpracując z lekarzem lub pod jego nadzorem),
 • prowadzi żywienie zbiorowe grup ludności oraz indywidualne, stosując aktualne zalecenia żywieniowe,
 • przeprowadza szkolenia dla pracowników zatrudnionych w branży żywieniowej, biorąc pod uwagę GHP (Dobra praktyka Higieniczna) oraz GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna), a także zwraca uwagę na właściwą organizację pracy,
 • potrafi udzielić wsparcia emocjonalnego pacjentowi.

Perspektywy zawodowe pracy dietetyka.

Dietetyk we współczesnym świecie odgrywa coraz bardziej znaczącą rolę. Jest to związane z coraz większą ilością osób borykających się z chorobami oraz złymi nawykami żywieniowymi. Otyłość i nadwaga jest powszechnie występująca, a szacuję się, że osób
z nadmierną masą ciała będzie przybywać. Ponadto pozostałe choroby cywilizacyjne rozpowszechniają się (również) w zastraszającym tempie, dlatego dietetycy będą potrzebni. Wykształconych specjalistów będzie przybywać. Obserwując ostatnie lata, kształcenie w zawodzie dietetyk stało się bardzo popularne. Kierunek „dietetyka” otworzyło wiele uczelni wyższych, zarówno tych publicznych jak i prywatnych.

Z drugiej strony społeczeństwo zaczyna interesować się zdrową żywnością. Polacy chcą poprawić swój sposób żywienia, zaczynają zwracać uwagę na to co jedzą. Obserwuję się modę na zdrowy tryb życia.

Dietetycy znajdują zatrudnienie w szpitalach, własnych poradniach/gabinetach dietetycznych, w klubach fitness, ośrodkach zdrowia.