obwod talia biodra, jak obliczyc whr

WHR

Bardzo ważne z punktu widzenia zdrowotnego,
jest nie tylko ilość tkanki tłuszczowej w organizmie człowieka, lecz jej rozmieszczenie.

Jeżeli dwie osoby ważą tyle samo i mają jednakową zawartość tkanki tłuszczowej, to nie znaczy, że w tym samym stopniu narażone są na występowanie negatywnych skutków nadmiernej masy ciała. Według wielu badaczy otyłość brzuszna (typu jabłko) stanowi większe zagrożenie dla zdrowia człowieka,
w porównaniu do otyłości pośladkowo – udowej
(typu gruszka).

Co to jest WHR?
Co to jest WHR?

Jak obliczyć rozmieszczenie tkanki tłuszczowej?

Do tego celu wykorzystuje się wskaźnik WHR
(Waist/Hip Ratio).

WHR = obwód talii / obwód bioder.

Na podstawie otrzymanych wyników możemy wyróżnić dwie postacie otyłości:

→ otyłość brzuszną (typu jabłko),

otyłość brzuszna (typu jabłko)

→ otyłość pośladkowo – udową (typu gruszka).

otyłość pośladkowo – udowa (typu gruszka)

Interpretacja wyników

WHR > 1,0 u mężczyzn i WHR > 0,8 u kobiet świadczy o otyłości brzusznej. WHR < 1,0 u mężczyzn
i WHR < 0,8 u kobiet świadczy natomiast o otyłości pośladkowo-udowej.

Stosuje się także inne kryteria (zwłaszcza w wielu pracach klinicznych), gdzie za graniczne wartości WHR (przyjęto > 0,9 dla mężczyzn i > 0,85 dla kobiet).

Jak dokonać pomiaru obwodu talii i bioder?

Pomiar obwodu talii dokonuje się między dolnym brzegiem łuku żebrowego i górnym grzebieniem kości biodrowej w linii pachowej.

Jeżeli u badanej osoby nie ma wcięcia w talii to pomiar wykonuje się w miejscu najszerszego obwodu brzucha lub obwodu mierzonego na wysokości trzech centymetrów powyżej pępka.

Z kolei obwód bioder na wysokości (w najszerszym miejscu) krętarzy większych kości udowych. Według innej definicji obwód bioder mierzy się w najszerszym miejscu między wyrostkiem mieczykowatym mostka,
a grzebieniem kości biodrowej. Na podstawie jeszcze innej definicji: na wysokości najszerszego wymiaru pośladków lub na wysokości kolców biodrowych przednich górnych.